วันที่ 1 พ.ค. - 15 มิ.ย. 60 วิทยาลัยการคุ้มครองผู่้บริโภคฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2560
 

 

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
แห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 15 มิถุนายน 2560

และจะประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันที่ 19 มิถุนายน 2560

 

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cphcp.or.th

หรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือเรื่องใดที่เกี่ยวข้องได้ที่ วคบท.

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2218 8424 หรือ 0 2251 3531

Email : cphcp.th@gmail.com


 

Download ประกาศรับสมัครฯ และใบสมัครได้ตามไฟล์แนบท้ายนี้