ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2560 และ ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 1,591 คน