แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม การวางระเบิดหน้าห้องจ่ายยา นายทหารสัญญาบัตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 

 

 

แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม

 

เรื่อง การวางระเบิดหน้าห้องจ่ายยา นายทหารสัญญาบัตร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

               ตามที่มีการวางระเบิดหน้าห้องจ่ายยา นายทหารสัญญาบัตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากถึง  ๒๕ ราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๒ พฤษภาคมนี้นั้น เป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ซึ่งมีผู้ป่วยที่มารับบริการ รักษาพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน การก่อเหตุดังกล่าวในพื้นที่โรงพยาบาลเช่นนี้ ถือได้ว่าผู้ก่อเหตุมิได้คำนึงถึงผลกระทบใดใด ที่มีต่อชีวิตของผู้ที่อยู่ในสถานที่
ที่มีการวางระเบิดในขณะนั้น การกระทำดังกล่าวจึงถือได้ว่า เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง และจะต้องได้รับการประณามการกระทำดังกล่าวนี้

 

            สภาเภสัชกรรม ในฐานะองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ และมีเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการรักษาพยาบาลประชาชน

 

            จึงขอประณามผู้ก่อเหตุดังกล่าว และเรียกร้องให้ ผู้ที่ดำเนินการดังกล่าวหยุดการกระทำ
ที่ไร้มนุษยธรรม ในการทำให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องต้องบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และเกิดความเสียหายในโรงพยาบาลโดยทันที

 

 

สภาเภสัชกรรม

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐