แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม เรื่อง กรณีที่มีข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับเภสัชกรไม่ถูกต้อง
 

 

 

แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม

 

เรื่อง กรณีที่มีข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับเภสัชกรไม่ถูกต้อง

 

 

          ตามที่ในขณะนี้ มีการนำเสนอข่าว "เภสัชกรฆ่าโหดพ่อตา-แม่ยาย" ปรากฎสู่สังคมโดยทั่วไป ในเนื้อหาและหัวข้อข่าวระบุว่า นาย กฤษณะชัย หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ประสาท จันทราศรี ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่าเป็น “เภสัชกร” นั้น

 

 

          เรื่องดังกล่าวได้ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความกังวลเป็นอย่างมาก สภาเภสัชกรรมในฐานะองค์กรตามกฎหมาย ได้ดำเนินการตรวจสอบฐานทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้วปรากฏว่า นาย กฤษณะชัย หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ประสาท จันทราศรี ไม่ได้เป็นเภสัชกร หรือผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตกับสภาเภสัชกรรมแต่อย่างใด

 

 

          อนึ่ง การกล่าวอ้างเป็น “เภสัชกร” ในเรื่องดังกล่าว อาจถือได้ว่า เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้

 

 

          จึงขอเรียนแจ้งให้สาธารณชนทราบ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และหากผู้ใดหรือสำนักข่าวใดได้ให้ข่าวต่อสาธารณะผิดพลาด สภาเภสัชกรรมขอความกรุณาชี้แจงข้อมูลให้สาธารณชนทราบ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบชื่อเภสัชกร จากฐานทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ด้วยตนเองที่ www.pharmacycouncil.org

 

 

สภาเภสัชกรรม

 ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐