ผู้แทนสภาเภสัชกรรม พร้อมกลุ่มเภสัชกรโคราช แสดงความชื่นชม ภญ.สรัญญาพร  รักษ์วิชานันท์ รพ.สีคิ้ว  ใหม่* ผู้แทนสภาเภสัชกรรม พร้อมกลุ่มเภสัชกรโคราช แสดงความชื่นชม ภญ.สรัญญาพร รักษ์วิชานันท์ รพ.สีคิ้ว
การนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564) (1 พ.ย. 61)  การนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564) (1 พ.ย. 61)
สภาเภสัชกรรม รวมลงนามประกาศเจตนารมย์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ 23 พ.ย. 60  สภาเภสัชกรรม รวมลงนามประกาศเจตนารมย์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ 23 พ.ย. 60
21พย60_สภาเภสัชกรรมรับข้อเสนอจากเครือข่ายเภสัชกร  21พย60_สภาเภสัชกรรมรับข้อเสนอจากเครือข่ายเภสัชกร
งานวันเภสัชกรโลก 25,27 กันยายน 2560  งานวันเภสัชกรโลก 25,27 กันยายน 2560
พิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 (24 มิ.ย. 60)  พิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 (24 มิ.ย. 60)
สภาเภสัชกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สภาเภสัชกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำอวยพรนายกสภาเภสัชกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560  คำอวยพรนายกสภาเภสัชกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
26 ก.ค. 59 งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559  26 ก.ค. 59 งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559
22 มิ.ย.59 พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด  22 มิ.ย.59 พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
28 ม.ค.2559 พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ  28 ม.ค.2559 พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
11มค59_สภาเภสัชกรรมร่วมแถลงจุดยืน  11มค59_สภาเภสัชกรรมร่วมแถลงจุดยืน
17 พ.ย.58 สภาเภสัชกรรมปักธงให้ความสำคัญด้านเภสัชกรรมสมุนไพร   17 พ.ย.58 สภาเภสัชกรรมปักธงให้ความสำคัญด้านเภสัชกรรมสมุนไพร
31 ต.ค.58 งานนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8  31 ต.ค.58 งานนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8
26 ต.ค.58  ติดอาวุธทางปัญญาให้เภสัชกรฯ สร้างหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  26 ต.ค.58 ติดอาวุธทางปัญญาให้เภสัชกรฯ สร้างหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
19 ต.ค.58 คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาเภสัชกรรม  19 ต.ค.58 คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาเภสัชกรรม
16 ก.ย.58 สภาเภสัชกรรมร่วมงานประกาศคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย  16 ก.ย.58 สภาเภสัชกรรมร่วมงานประกาศคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
2-6 ก.ย.58 สภาเภสัชกรรมร่วมออกบูธงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12  ณ อิมแพค เมืองทองธานี  2-6 ก.ย.58 สภาเภสัชกรรมร่วมออกบูธงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
23 มิ.ย 58 สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท ?เภสัชกร?  23 มิ.ย 58 สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท ?เภสัชกร?
สภาเภสัชกรรม ผนึกกำลังคณะเภสัชศาสตร์ เร่งทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตเภสัชกรที่มีศักยภาพด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สนับสนุนนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย  สภาเภสัชกรรม ผนึกกำลังคณะเภสัชศาสตร์ เร่งทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตเภสัชกรที่มีศักยภาพด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สนับสนุนนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย
สภาเภสัชกรรม รุก ประกาศ 2558 ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพร  สภาเภสัชกรรม รุก ประกาศ 2558 ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพร
สภาเภสัชกรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือฯ ต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ฯ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภาเภสัชกรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือฯ ต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ฯ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภาพงานสัปดาห์เภสัชกรรม  ภาพงานสัปดาห์เภสัชกรรม
เสื้อทีเชิ้ต  MY PHARMACIST  2558  เสื้อทีเชิ้ต MY PHARMACIST 2558
ชมรมเภสัชกร สสจ.และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รวมตัวบริเวณ อย. ยื่นคำคัดค้าน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ....  ชมรมเภสัชกร สสจ.และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รวมตัวบริเวณ อย. ยื่นคำคัดค้าน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ....
ผู้แทนเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดค้าน ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (29 กันยายน 2557)  ผู้แทนเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดค้าน ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (29 กันยายน 2557)
การสัมมนาเรื่องร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) กับบทบาทพิทักษ์สิทธิวิชาชีพและคุ้มครองประชาชน (วันที่ 16 มกราคม 2557)  การสัมมนาเรื่องร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) กับบทบาทพิทักษ์สิทธิวิชาชีพและคุ้มครองประชาชน (วันที่ 16 มกราคม 2557)
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ (วันที่ 15 มกราคม 2557)  งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ (วันที่ 15 มกราคม 2557)
งานปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  งานปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกรจากเภสัชกรรมสมาคมประเทศศรีลังกา เข้าพบสภาเภสัชกรรม (13 กุมภาพันธ์ 2557)  เภสัชกรจากเภสัชกรรมสมาคมประเทศศรีลังกา เข้าพบสภาเภสัชกรรม (13 กุมภาพันธ์ 2557)
พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด (11 มกราคม 2557)  พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด (11 มกราคม 2557)
งานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี ณ ห้องประชุมตั้ว ลพานุกรม 702 ชั้น 7 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (10-12 มกราคม 2557)   งานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี ณ ห้องประชุมตั้ว ลพานุกรม 702 ชั้น 7 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (10-12 มกราคม 2557)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556) (11 ตุลาคม 2556)  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556) (11 ตุลาคม 2556)
ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ จัดให้มีการชี้แจงเรื่องข้อสอบฯ (3 ตุลาคม 2556)  ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ จัดให้มีการชี้แจงเรื่องข้อสอบฯ (3 ตุลาคม 2556)
ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีฯ (28 กันยายน 2556)  ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีฯ (28 กันยายน 2556)
ศูนย์สอบความรู้ฯ ออกคำชี้แจงการสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 (MCQ)  (25 กันยายน 2556)  ศูนย์สอบความรู้ฯ ออกคำชี้แจงการสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 (MCQ) (25 กันยายน 2556)
สภาเภสัชกรรมร่วมวางพวงมาลา (24 กันยายน 2556)  สภาเภสัชกรรมร่วมวางพวงมาลา (24 กันยายน 2556)
ตัวแทนนักศึกษาผู้สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 (MCQ) เข้าพบนายกสภาเภสัชกรรมเพื่อขอความเป็นธรรมในการสอบความรู้ฯ  (23 กันยายน 2556)   ตัวแทนนักศึกษาผู้สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 (MCQ) เข้าพบนายกสภาเภสัชกรรมเพื่อขอความเป็นธรรมในการสอบความรู้ฯ (23 กันยายน 2556)
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรในร้านยา (16 กันยายน 2556)  พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรในร้านยา (16 กันยายน 2556)
การสัมมนาแนวทางและกระบวนการจัดสอบความรู้ฯ (วันที่ 14 กรกฎาคม 2556)  การสัมมนาแนวทางและกระบวนการจัดสอบความรู้ฯ (วันที่ 14 กรกฎาคม 2556)
การเยี่ยมประเมินสถาบนเพื่อการรับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ (มิ.ย.-ก.ย.56)  การเยี่ยมประเมินสถาบนเพื่อการรับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ (มิ.ย.-ก.ย.56)
งานวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (วันที 7 กันยายน 2556)  งานวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (วันที 7 กันยายน 2556)
งานอบรมการจัดการการใช้ยาโดยเภสัชกรชุมชน (วันที่ 6 กันยายน 2556)  งานอบรมการจัดการการใช้ยาโดยเภสัชกรชุมชน (วันที่ 6 กันยายน 2556)
ภาพการสัมนายุทธศาสตร์ สภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558) (ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2556)  ภาพการสัมนายุทธศาสตร์ สภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558) (ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2556)
สภาเภสัชกรรมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  สภาเภสัชกรรมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข