การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10   ใหม่* การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10
กิจกรรมงานแถลงข่าวสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562  กิจกรรมงานแถลงข่าวสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562
งานปฐมนิเทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562  งานปฐมนิเทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
สภาเภสัชกรรม เข้าพบ อย. หารือประเด็น การปรับเปลี่ยนประเภทยา (3 ธ.ค.62)  สภาเภสัชกรรม เข้าพบ อย. หารือประเด็น การปรับเปลี่ยนประเภทยา (3 ธ.ค.62)
8 สภาวิชาชีพ จับมือประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา (26 พ.ย.62)  8 สภาวิชาชีพ จับมือประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา (26 พ.ย.62)
งานวันเภสัชกรโลก 25,27 กันยายน 2560  งานวันเภสัชกรโลก 25,27 กันยายน 2560
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม พร้อมกลุ่มเภสัชกรโคราช แสดงความชื่นชม ภญ.สรัญญาพร  รักษ์วิชานันท์ รพ.สีคิ้ว  ผู้แทนสภาเภสัชกรรม พร้อมกลุ่มเภสัชกรโคราช แสดงความชื่นชม ภญ.สรัญญาพร รักษ์วิชานันท์ รพ.สีคิ้ว
2-6 ก.ย.58 สภาเภสัชกรรมร่วมออกบูธงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12  ณ อิมแพค เมืองทองธานี  2-6 ก.ย.58 สภาเภสัชกรรมร่วมออกบูธงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
26 ต.ค.58  ติดอาวุธทางปัญญาให้เภสัชกรฯ สร้างหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  26 ต.ค.58 ติดอาวุธทางปัญญาให้เภสัชกรฯ สร้างหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
19 ต.ค.58 คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาเภสัชกรรม  19 ต.ค.58 คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาเภสัชกรรม
16 ก.ย.58 สภาเภสัชกรรมร่วมงานประกาศคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย  16 ก.ย.58 สภาเภสัชกรรมร่วมงานประกาศคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
11มค59_สภาเภสัชกรรมร่วมแถลงจุดยืน  11มค59_สภาเภสัชกรรมร่วมแถลงจุดยืน
28 ม.ค.2559 พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ  28 ม.ค.2559 พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
ภาพงานสัปดาห์เภสัชกรรม  ภาพงานสัปดาห์เภสัชกรรม
21พย60_สภาเภสัชกรรมรับข้อเสนอจากเครือข่ายเภสัชกร  21พย60_สภาเภสัชกรรมรับข้อเสนอจากเครือข่ายเภสัชกร
31 ต.ค.58 งานนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8  31 ต.ค.58 งานนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8
17 พ.ย.58 สภาเภสัชกรรมปักธงให้ความสำคัญด้านเภสัชกรรมสมุนไพร   17 พ.ย.58 สภาเภสัชกรรมปักธงให้ความสำคัญด้านเภสัชกรรมสมุนไพร
22 มิ.ย.59 พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด  22 มิ.ย.59 พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
26 ก.ค. 59 งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559  26 ก.ค. 59 งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559
คำอวยพรนายกสภาเภสัชกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560  คำอวยพรนายกสภาเภสัชกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
สภาเภสัชกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สภาเภสัชกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 (24 มิ.ย. 60)  พิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 (24 มิ.ย. 60)
สภาเภสัชกรรม รวมลงนามประกาศเจตนารมย์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ 23 พ.ย. 60  สภาเภสัชกรรม รวมลงนามประกาศเจตนารมย์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ 23 พ.ย. 60
การนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564) (1 พ.ย. 61)  การนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564) (1 พ.ย. 61)
ผู้แทนเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดค้าน ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (29 กันยายน 2557)  ผู้แทนเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดค้าน ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (29 กันยายน 2557)
ชมรมเภสัชกร สสจ.และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รวมตัวบริเวณ อย. ยื่นคำคัดค้าน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ....  ชมรมเภสัชกร สสจ.และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รวมตัวบริเวณ อย. ยื่นคำคัดค้าน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ....
เสื้อทีเชิ้ต  MY PHARMACIST  2558  เสื้อทีเชิ้ต MY PHARMACIST 2558
สภาเภสัชกรรม ผนึกกำลังคณะเภสัชศาสตร์ เร่งทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตเภสัชกรที่มีศักยภาพด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สนับสนุนนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย  สภาเภสัชกรรม ผนึกกำลังคณะเภสัชศาสตร์ เร่งทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตเภสัชกรที่มีศักยภาพด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สนับสนุนนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย
23 มิ.ย 58 สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท ?เภสัชกร?  23 มิ.ย 58 สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท ?เภสัชกร?
สภาเภสัชกรรม รุก ประกาศ 2558 ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพร  สภาเภสัชกรรม รุก ประกาศ 2558 ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพร
สภาเภสัชกรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือฯ ต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ฯ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภาเภสัชกรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือฯ ต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ฯ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ (วันที่ 15 มกราคม 2557)  งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ (วันที่ 15 มกราคม 2557)
การสัมมนาเรื่องร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) กับบทบาทพิทักษ์สิทธิวิชาชีพและคุ้มครองประชาชน (วันที่ 16 มกราคม 2557)  การสัมมนาเรื่องร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) กับบทบาทพิทักษ์สิทธิวิชาชีพและคุ้มครองประชาชน (วันที่ 16 มกราคม 2557)
งานปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  งานปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกรจากเภสัชกรรมสมาคมประเทศศรีลังกา เข้าพบสภาเภสัชกรรม (13 กุมภาพันธ์ 2557)  เภสัชกรจากเภสัชกรรมสมาคมประเทศศรีลังกา เข้าพบสภาเภสัชกรรม (13 กุมภาพันธ์ 2557)
พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด (11 มกราคม 2557)  พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด (11 มกราคม 2557)
งานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี ณ ห้องประชุมตั้ว ลพานุกรม 702 ชั้น 7 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (10-12 มกราคม 2557)   งานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี ณ ห้องประชุมตั้ว ลพานุกรม 702 ชั้น 7 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (10-12 มกราคม 2557)
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรในร้านยา (16 กันยายน 2556)  พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรในร้านยา (16 กันยายน 2556)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556) (11 ตุลาคม 2556)  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556) (11 ตุลาคม 2556)
ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีฯ (28 กันยายน 2556)  ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีฯ (28 กันยายน 2556)
ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ จัดให้มีการชี้แจงเรื่องข้อสอบฯ (3 ตุลาคม 2556)  ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ จัดให้มีการชี้แจงเรื่องข้อสอบฯ (3 ตุลาคม 2556)
สภาเภสัชกรรมร่วมวางพวงมาลา (24 กันยายน 2556)  สภาเภสัชกรรมร่วมวางพวงมาลา (24 กันยายน 2556)
ศูนย์สอบความรู้ฯ ออกคำชี้แจงการสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 (MCQ)  (25 กันยายน 2556)  ศูนย์สอบความรู้ฯ ออกคำชี้แจงการสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 (MCQ) (25 กันยายน 2556)
ตัวแทนนักศึกษาผู้สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 (MCQ) เข้าพบนายกสภาเภสัชกรรมเพื่อขอความเป็นธรรมในการสอบความรู้ฯ  (23 กันยายน 2556)   ตัวแทนนักศึกษาผู้สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 (MCQ) เข้าพบนายกสภาเภสัชกรรมเพื่อขอความเป็นธรรมในการสอบความรู้ฯ (23 กันยายน 2556)
งานอบรมการจัดการการใช้ยาโดยเภสัชกรชุมชน (วันที่ 6 กันยายน 2556)  งานอบรมการจัดการการใช้ยาโดยเภสัชกรชุมชน (วันที่ 6 กันยายน 2556)
ภาพการสัมนายุทธศาสตร์ สภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558) (ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2556)  ภาพการสัมนายุทธศาสตร์ สภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558) (ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2556)
งานวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (วันที 7 กันยายน 2556)  งานวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (วันที 7 กันยายน 2556)
การสัมมนาแนวทางและกระบวนการจัดสอบความรู้ฯ (วันที่ 14 กรกฎาคม 2556)  การสัมมนาแนวทางและกระบวนการจัดสอบความรู้ฯ (วันที่ 14 กรกฎาคม 2556)
การเยี่ยมประเมินสถาบนเพื่อการรับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ (มิ.ย.-ก.ย.56)  การเยี่ยมประเมินสถาบนเพื่อการรับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ (มิ.ย.-ก.ย.56)
สภาเภสัชกรรมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  สภาเภสัชกรรมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข