ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (อย่างน้อยปีละ 10 หน่วยกิต)_31102560
 

bullet 

 

 

 

สภาเภสัชกรรม ขอความร่วมมือสมาชิก

 

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เลขที่ ภ.

 

ตามข้อมูลด้านท้ายนี้  โปรดทำการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของท่านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้เป็นปัจจุบัน


และต่อเนื่องอยู่เสมอ  นำความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับการพัฒนา

ดูแล คุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ยา

 

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu