โค้งสุดท้าย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ยังเก็บหน่วยกิตไม่ถึง 10 หน่วยกิตต่อปี
 

 
ปัจจุบันสภาเภสัชกรรม โดยการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ และสถาบันหลัก ผลิตกิจกรรมประเภทบทความวิชาการออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคน ได้ผลิตบทความใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาอีกหลายบทความ สามารถเข้าไปศึกษาบทความได้ที่เว็บไซต์ ccpe.pharmacycouncil.org สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบอนุญาตฯ แบบไม่มีอายุ ซึ่งจะครบรอบการเก็บหน่วยกิตในรอบปีที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอให้ท่านรีบมาเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตต่อปี สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อเนื่องฯ ขอให้ท่านสมัครลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบได้ที่ www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_request_password
 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu