สภาเภสัชกรรม ให้ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และขอบเขตการรับผิดชอบของเภสัชกรโรงพยาบาล
 

 

 สภาเภสัชกรรม

 

ชี้แจงสภาการพยาบาล

 

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และขอบเขตการรับผิดชอบของเภสัชกรโรงพยาบาล

 

 

 

         ตามที่ปรากฎว่านายกสภาการพยาบาล ให้สัมภาษณ์รายการ คนหลังข่าว ช่อง TNN 24 ประเด็น ร่าง พระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  ซึ่งได้มีการกล่าวพาดพิงถึการปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรในหน่วยงานขอรัฐว่า"ไม่มีเภสัชกรในหน่วยงานของรัฐ แม้แต่คนเดีย ที่ช่วยงานในช่วงนอกเวลาราชการ และ ไม่มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)" นั้น

 

 

    สภาเภสัชกรรม ในฐานะองค์กรที่ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ และความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาเภสัชกรรม และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตระหนักถึงการให้ข้อมูลบทสัมภาษณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อันเป็นการบั้นทอนจิตใจเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในภาครัฐทั่วประเทศ ที่ได้รับชมรายการฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกเวลาราชการมาโดยตลอด
สภาเภสัชกรรมจึงได้ชี้แจงต่อสภาการพยาบาลในประเด็นข้างต้นแล้ว รายละเอียดดังไฟล์หนังสือด่วนที่สุดที่แนบท้ายนี้

 

 

 

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu