รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน (Certificate short course Training Program in Family and Community Pharmacist Practice Learning) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
 

 

 

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่  ๙/ ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

(Certificate short course Training Program

in Family and Community Pharmacist Practice Learning)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                                               --------------------------------------------

       

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu