เภสัชกรไทยรุกเป็นผู้นำคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพรใน AEC
 

bullet 

สภาเภสัชกรรม เสริมสมรรถนะเภสัชกรทั่วประเทศ
คุ้มครองผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 

             ภก.รศ(พิเศษ)กิตติ พิทักษ์นิตินันนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ประชุมร่วมกับผู้แทนเภสัชกรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านสมุนไพรให้กับเภสัชกรทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงสาธารณสุข ภก.รศ.(พิเศษ)กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ได้กล่าวว่า "มูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในปี 2555 ตลาดสมุนไพรไทยมีมูลค่า 60,000 ล้านบาท และการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่ได้มีขอบเขตอยู่ในโรงพยาบาลอีกต่อไปประชาชนมีการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างกว้างขวาง โดยนำมาใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตามมา อาทิ การตีกันของยาและสมุนไพร การสูญเสียโอกาสในการรักษาจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งสภาเภสัชกรรมได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้ จึงได้จัดประชุมขึ้น โดยเบื้องต้นทางสภาเภสัชกรรมจะจัดทำคู่มือแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองุ้บริโภคด้านสมุนไพร เพื่อให้เป็นเครื่องมือการทำงานสำหรับเภสัชกร ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในอนาคตสภาเภสัชกรรมก็จะจัดอบรมให้ความรู้เภสัชกรในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น"

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu