สภาเภสัชกรรม รุก ประกาศ 2558 ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพร
 

bullet 

 

สภาเภสัชกรรม รุก ประกาศ 2558 ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพร

         

         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ประชุมร่วมกับเภสัชกรสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพร โดยปี 2558 จะเปิดแนวรุกให้กับเภสัชกรที่ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ทั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ด้านสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งที่ถูกและไม่ถูกกฎหมาย โดยจะจัดกิจกรรมในทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2558 ครอบคลุมในหลายมิติ ตั้งแต่การแจกคู่มือสมุนไพรสำหรับเภสัชกร 4 เล่ม การอบรมเภสัชกร การจัดสัปดาห์เภสัชกรรม และการเปิดให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรกับประชาชนในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12 และการให้คำปรึกษาออนไลน์ รศ. (พิเศษ) ภก. กิตติ กล่าวย้ำว่า จากการหารือกับเภสัชกรจากภาคส่วนต่างๆ เห็นว่า งานด้านสมุนไพรกับความปลอดภัยของประชาชน เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างรอช้าไม่ได้ และกิจกรรมทั้งหมด พร้อมดำเนินการทันทีตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านสมุนไพรได้ทางเวบไซด์ของสภาเภสัชกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio