เชิญชวนสมาชิกทุกท่านขอรหัสผ่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานที่ติดต่อให้เป็นปัจจุบัน
 

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน 

 

"ขอรหัสผ่าน"

 

เพื่อปรับปรุงที่อยู่ของท่านให้เป็นปัจจุบัน

 

 

           สภาเภสัชกรรม เปิดช่องทางให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของตนเองได้โดยผ่านช่องทางระบบข้อมูล Online

 

 

เพื่อประโยชน์สำหรับท่านเอง

 

1. เพื่อการปรับปรุงข้อมูลสถานที่ติดต่อของท่านให้เป็นปัจจุบัน

 

2. เพื่อการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

 

3. เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

 

 

 

 

ลงทะเบียนขอรหัสได้ที่ Home page สภาเภสัชกรรม 

 

หัวข้อ "ทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม"

 

 

http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_request_password

 

 

 

"รับสมัครเลือกตั้ง

 

 

1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558"

 

 

"ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 

 

1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2558"

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 0 2590 1877 / 0 2590 2439 

 

 

รายละเอียดขั้นตอนการขอรหัสผ่าน ตามไฟล๋แนบท้ายนี้

 

 

 

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu