ประกาศที่ 21-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.ฮัซซูน่า หลงสะเตีย