ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ (สำหรับใบอนุญาตฯ ที่ไม่มีอายุ)
 

   

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu