การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561
 

 

 

การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 

 

ระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 มิถุนายน 2561

 

คำขวัญ "ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ... ปรึกษาเภสัชกร"

 

 

 

รายละเอียดกิจกรรมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป