สภาเภสัชกรรม ร่วมวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน 2561
 

bullet 

 

 

 

การวางพวงมาลาวันมหิดล

 

         นายกสภาเภสัชกรรม (ดร.ภก.นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี) พร้อมที่ปรึกษาสภาเภสัชกรรม (รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์) และคณะเจ้าหน้าที่สภาเภสัชกรรม ร่วมวางพวงมาลา ของสภาเภสัชกรรม ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2561