งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562
 

bullet 

 

 งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562

 

                 ด้วยสภาเภสัชกรรมร่วมกับเภสัชกร และเครือข่ายสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมทุกองค์กร จะจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม
ปี 2562 ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562  คำขวัญงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 : “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย” 
เพื่อรณรงค์ให้ ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน มั่นใจว่าหากมีเภสัชกรอยู่ใกล้จะได้รับการดูแลให้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัย และยิ่งในกระแสที่ ประชาชนมีความสนใจในประเด็นการใช้กัญชาทางการแพทย์ เภสัชกรก็พร้อมจะให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

          สภาเภสัชกรรม กำหนดคำขวัญหลัก งานสัปดาห์เภสัชกรรม 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) : “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย” 

          คำขวัญงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 : “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย"  และกำหนดให้ทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเริ่มต้นการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป 

          กิจกรรมส่วนกลาง : จะมีการจัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

            นิทรรศการในงาน 

               1. บทบาทของเภสัชกรในการเยี่ยมบ้าน โดย ชมรมเภสัชกรปฐมภูมิ 

              2. บทบาทของเภสัชกรในร้านยา โดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 

              3. บทบาทของเภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภค โดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

            กิจกรรมส่วนภูมิภาค : จัดกิจกรรม ณ ร้านยา โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมรณรงค์

            ประกวดคลิปวีดีโอ "อยากบอกอะไรกับเภสัชกรต่อการคุ้มครองความปลอดภัยการใช้ยาของประชาชน" ความยาวไม่เกิน 3 นาที กำหนดส่งคลิปภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อใช้เผยแพร่ในงานสัปดาห์เภสัชกรรม คลิปที่ได้รับการคัดเลือกจได้รับรางวัล ดังนี้

                  รางวัลที่ 1 รับเกียรติบัตรและเงิน 8,000 บาท

                 รางวัลที่ 2 รับเกียรติบัตรและเงิน 6,000 บาท

                 รางวัลที่ 3 รับเกียรติบัตรและเงิน 4,000 บาท

                 รางวัลที่ พิเศษ ยอดวิว YouTube สูงสุด 3,500 บาท

                 รางวัลที่ พิเศษ ยอด Like (Facebook สภาเภสัชกรรม) สูงสุด 3,500 บาท

ส่งผ่าน Email : pharthai@pharmacycoucil.org หรือ Facebook สภาเภสัชกรรม รายละเอียดดังโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แนบท้ายนี้

            สื่อสนับสนุนการจัดงาน : จะจัดส่งสื่อสนับสนุนการจัดงานไปที่ ผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อกระจายสื่อให้หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม

                     1. หนังสือเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย

                 2. กระเป๋าใส่ยา

                 3. ไฟล์แผ่นป้ายไวนิล, โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 ตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้ หน่วยงานที่ประสงค์จะร่วมจัดกิจกรรม สามารถ Download สื่อออนไลน์เหล่านี้ เพื่อผลิตใช้ในการจัดกิจกรรมได้

                 4.Clip ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 : https://youtu.be/NvEeARjX7Vg

                 5. หนังสือการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต

 

   ติดตามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สภาเภสัชกรรม

 https://www.facebook.com/thaipharmacycouncil/