วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมฯ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ปีการศึกษา 2562
 

 

 

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

แห่งประเทศไทย

 

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดตามประกาศและใบสมัครแนบท้ายนี้

  

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Link https://drive.google.com/file/d/19E9qosap5fvD3rUbgoSMt30yhUV3OyPl/view