ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบปากเปล่า เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
 

 

ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

ที่ 3/2562

 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบปากเปล่า เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสมุนไพร เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

 

 

รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบท้ายนี้

 
 
 
 
 
ประกาศ วภส._3/2562 (257.16 k)