การประชุมเชิงปฏิบัติการ "กัญชาทางการแพทย์จากฟาร์มถึงมือผู้ป่วยอย่างปลอดภัย"
 

bullet 

 

 

การลงทะเบียนเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ "กัญชาทางการแพทย์จากฟาร์มถึงมือผู้ป่วยอย่างปลอดภัย" วันที่ 23-24 มีนาคม 2563

 

https://docs.google.com/forms/d/1G5BGQVevAu2h9vs-KSElnIaCbFuwsy2DVr1GKDJX3ac/viewform?edit_requested=true

 

ชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของสภาเภสัชกรรม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 142-1-06705-6

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "สภาเภสัชกรรม"

 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านได้ที่ Website สภาเภสัชกรรม  

 

หากโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมข้อมูลผู้สมัคร ได้แก่

คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ Email และเลขประจำตัวประชาชนของท่าน ไปที่ pharthai@pharmacycouncil.org