การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 

 

 

          กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  จำนวน 9 คน โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2563

       สามารถดาวโหลดประกาศฯ ได้ที่ www.mdes.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2 142 1033 และ 0 2 141 6995