สภาภสัชกรรม ชี้แจงกรณีที่ว่า มีร้านขายยาได้จำหน่ายยาสำหรับป้องกันหรือรักษาไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ซึ่งขวดยามีลักษณะไม่ติดฉลากตลอดจนไม่ได้ขึ้นทะเบียน
 

bullet 

 

ตามที่ปรากฏต่อสื่อมวลชนในบางเพจว่า มีร้านขายยาได้จำหน่ายยาสำหรับป้องกันหรือรักษาไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ซึ่งขวดยามีลักษณะไม่ติดฉลากตลอดจนไม่ได้ขึ้นทะเบียนนั้นสภาเภสัชกรรมขอชี้แจงว่า


       ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมนั้น

       เภสัชกรประจำร้านยาจะไม่ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา เนื่องจากหากมีการกระทำในลักษณะดังกล่าว ร้านยาจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตขายยาทำให้ร้านยาปิดกิจการได้ และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในขณะเดียวกันเภสัชกรจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ ซึ่งเภสัชกรร้านยาต่างทราบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และการจ่ายยาของเภสัชกรก็จะมีการให้ข้อมูลบนซองยาหรือบนฉลากยา ไม่มีการทำลายฉลากยาบนภาชนะบรรจุยา เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยหรือประชาชนในการที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับยา  

        "จากการติดตามต้นตอที่มา ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า มีลูกค้านำมาให้ร้านยาดู ซึ่งได้สอบถามแหล่งทีมา แต่ไม่ได้ให้ข้อมูล ทางร้านยาจึงนำมาโพสต์เตือนให้ระวัง" 

       สภาเภสัชกรรม จึงขอให้ช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ตามที่ได้มีผู้แสดงความเห็นชี้แจงไปยังเพจของท่านหรือกล่องข้อความในเพจของท่านแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดที่กระทบต่อเภสัชกรประจำร้านยา และวิชาชีพ อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม  สามารถแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เพื่อตรวจสอบต่อไปได้


ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้