การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)
 

bullet 

กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม
ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ได้ที่ Page Facebookทีมประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 Link : https://cutt.ly/rm3DXEA

 การแสดงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “มองไปข้างหน้า กับสภาเภสัชกรรม โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 จากวิสัยทัศน์ สู่การพัฒนาวิชาชีพที่ยั่งยืน” 

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.45 น. 
จัดในรูปแบบ Online Virtual Meeting จากห้องประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข มีการถ่ายทอดในรูปแบบ interactive ระบบ Zoom Webinar 
จำกัดผู้เข้าร่วมฟัง โปรดลงทะเบียนด่วน รายละเอียดเพิ่มเติม Click : https://bit.ly/36cYkvF 
ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ จากวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็น วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 Click link : https://bit.ly/3qZK1nz

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.  
Link ใบสมัครรับเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ https://1th.me/U3j4o

Club House "ชวนเภสัชกรคุย : อยากเห็นสภาเภสัชกรรม ชุดใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร"
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
คณะทำงานประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสภาเภสัชกรรม มาขอชวนพี่ๆ น้องๆ เภสัชกรมาคุยแลกเปลี่ยนกัน ในหัวข้อ “อยากเห็นสภาเภสัชกรรมชุดใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร” โดยตามที่หลายท่านทราบแล้วว่าเรากำลังจะมีการเลือกตั้งวาระใหม่ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 นี้ จัดโดย : คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสภาเภสัชกรรม
… อยากให้ชวนกันเข้ามาฟัง เสนอความเห็น และชวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆคนรุ่นใหม่ มาสมัครเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกันนะครับ
ตาม link นี้เลย https://www.joinclubhouse.com/event/mgwOZJgY
Moderators ชวนคุย : เภสัชกรวิรุณ เวชศิริ, เภสัชกรหญิงพนิดา ปัญญางาม, เภสัชกรคมสัน โสตางกูร, เภสัชกร ดร.ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์, เภสัชกร รศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา, เภสัชกรสุทธิพงค์ หนูฤทธิ์
พร้อมวิทยากรบรรยายพิเศษ : ภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมในวันนี้และวันข้างหน้า โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ภก.สมพล ประคองพันธ์
โอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยน ฝากความเห็นให้สภาเภสัชกรรมชุดใหม่ขับเคลื่อนไปในทิศทางใด... มาร่วมให้ความเห็นได้ที่ Clubhouse ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. นี้ เวลาบ่ายโมงตรง

Zoom Webinar  “ดีเบตโค้งสุดท้าย เลือกตั้งสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10” 
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 
         คณะอนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้ง และ คณะทำงานช่วยดำเนินการจัดการเลือกตั้ง กรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ทุกท่านเข้าร่วมการถ่ายทอดสด “ดีเบตโค้งสุดท้าย เลือกตั้งสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 ”  ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

         การถ่ายทอดในครั้งนี้จัดในรูปแบบ interactive ในระบบ Zoom Webinar โดยผู้ฟังสามารถเข้าร่วมได้ โดยลงทะเบียนได้ทันที ผ่าน QR-Code (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) และสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage สภาเภสัชกรรม  โดยจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 คือช่วงดีเบต และช่วงที่ 2 คือช่วงหาเสียง 
         กิจกรรมช่วงที่ 1 : ช่วงดีเบตจากการเลือกคำถามจำนวน 12 คำถาม แบ่งเป็น 12 รอบ
โดยใช้คำถามเดียวกันในแต่ละรอบ ระบบสุ่มเลือกรอบและชื่อผู้ดีเบตส่วนคำถามในแต่ละรอบ และ ลำดับการตอบ จะสุ่มหมุนวงล้อในกิจกรรมดีเบตวันอาทิตย์นี้ จะเป็นรูปแบบคำถามสด ตอบสด ๆ ในรอบเดียวกันจะสุ่มเลือกใช้คำถามเดียวกัน 

         กิจกรรมช่วงที่ 2 : ช่วงคำถามฟันธง (ช่วงหาเสียง) ผู้สมัครจะต้องตอบคำถามว่า “เพราะเหตุใดสมาชิกวิชาชีพเภสัชกรรมจึงควรลงคะแนนเสียงให้กับท่าน” 

จัดโดย คณะอนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้ง และ คณะทำงานช่วยดำเนินการจัดการเลือกตั้ง กรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10

Link : https://youtu.be/1q671duGmc4

       หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อคณะทำงานได้ผ่าน email สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ที่ election@pharmacycouncil.org หรือ
inbox ของ facebook page สภาเภสัชกรรม https://www.facebook.com/thaipharmacycouncil

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2564
เรื่อง กำหนดการแนวทางการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567) ระยะเวลารับสมัคร ระยะเวลาลงคะแนน จำนวนกรรมการ สถานที่และวันนับคะแนน

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2564
เรื่อง ให้สมาชิกสภาเภสัชกรรม ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2564
เรื่อง ให้สมาชิกสภาเภสัชกรรมที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม (ยกเลิกประกาศฉบับที่ 3/2564) ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.
Link ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิhttps://1th.me/dmxAV

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2564
เรื่อง วิธีลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567) มี 2 วิธี ดังนี้

     วิธีที่ 1 วิธีลงคะแนนออนไลน์ (E-Voting)  
     Link Login เข้าสู่ระบบทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ Email : https://bit.ly/3hE1EFc    

     วิธีที่ 2 วิธีลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง (Paper vote)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2564
เรื่อง
 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2564
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2564
เรื่อง กำหนดบัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2564
เรื่อง วิธีลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)

       - วิธีการลงคะแนนออนไลน์

       - วิธีลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2564
เรื่อง กำหนดบัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567) เพิ่มเติม