สมาชิกที่ข้อมูลสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ Email ในฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
 

  สมาชิกสภาเภสัชกรรม

ที่ข้อมูลสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

และ Email

ในฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน

เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม 

  

        ขอเชิญสมาชิกที่ข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมยังขาดข้อมูลสถานที่ติดต่อ Email
และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3,738 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย.2564) อัพเดทข้อมูล เพื่อประโยชน์ของการได้รับสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบออนไลน์ (E-voting)

      สมาชิกผู้ที่มีเลขที่ใบอนุญาตฯ ปรากฎในตารางนี้ ขอให้ Login เข้าระบบทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่หน้าเว็บไซต์ สภาเภสัชกรรม และปรับปรุงข้อมูลสถานที่ติดต่อ Email และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้เป็นปัจจุบัน
ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สอบถามข้อมูลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม 

หมายเลขโทรศัพท์ 080 285 8082 หรือ Line@pharmacycouncil 

Link Login เข้าระบบ : https://1th.me/B8w7Y

Link ขอรหัสผ่าน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขอรหัสผ่าน)https://1th.me/7nz5U

Link ลืมรหัสผ่าน (สำหรับผู้ที่ลืมรหัสผ่าน)https://1th.me/piVGp