หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุ์ศาสตร์ของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ.2564