วันที่ 11 ก.ค. 2564 ขอเชิญสมาชิกสภาเภสัชกรรม ลงทะเบียนเข้ารับฟังการถ่ายทอดสด การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ วาระที่ 10 (จำกัดจำนวนผู้เข้ารับฟัง)
 

การแสดงวิสัยทัศน์
หัวข้อ “มองไปข้างหน้า กับสภาเภสัชกรรม
โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 
จากวิสัยทัศน์ สู่การพัฒนาวิชาชีพที่ยั่งยืน” 

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.45 น. 
ถ่ายทอดในรูปแบบ interactive ในระบบ Zoom Webinar
จากห้องประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 
อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข

เรียน สมาชิกสภาเภสัชกรรมทุกท่าน

      คณะอนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 และคณะทำงานช่วยดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ ขอเชิญเภสัชกรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 หัวข้อมองไปข้างหน้า กับสภาเภสัชกรรม โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 จากวิสัยทัศน์ สู่การพัฒนาวิชาชีพที่ยั่งยืน” 
 
      บ่ายวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.45 น. รูปแบบ Online Virtual Meeting ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม) เปิดรับลงทะเบียนแล้วผ่าน link นี้นะครับ https://bit.ly/3wfEOck
     การถ่ายทอดในครั้งนี้ จัดในรูปแบบ interactive ในระบบ Zoom Webinar
ผู้ฟังสามารถเข้าร่วมได้ โดยลงทะเบียนได้ทันที ผ่าน QR-Code (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) และสามารถติดตามการถ่ายทอดย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage สภาเภสัชกรรม 

     หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อคณะทำงานฯ ได้ผ่าน : Email คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือก ตั้งฯ election@pharmacycouncil.org หรือ inbox ของ facebook page สภาเภสัชกรรม
https://www.facebook.com/thaipharmacycouncil ลงทะเบียนเลย https://bit.ly/3wfEOck ก่อนที่นั่งจะเต็มนะครับ

Facebook สภาเภสัชกรรมhttps://bit.ly/3xkibVw
 
คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10
กรกฎาคม 2564