โครงการประกวด Clip vdo TikTok เพื่อรณรงค์ให้มีผู้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม
 

โครงการประกวด Clip vdo TikTok
เพื่อรณรงค์ให้มีผู้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

          ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเภสัชทุก generation มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 ด้วยการลง clip tiktok คลิปสั้น ๆ ไม่เกิน 1 นาที แล้วใส่ #เลือกตั้งสภาเภสัชกรรมจากนั้น Tag tiktok ของทีมงาน @pharmacycouncil2021

       ผู้ส่งคลิปต้องเป็นเภสัชกร หรือนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หมดเขตรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564

กิจกรรมนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท

     รางวัลที่ 2 เงินรางวัล   5,000 บาท

     รางวัลที่ 3 เงินรางวัล   2,000 บาท

     รางวัลชมเชย  จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

     รางวัลพิเศษ สำหรับผู้มีจำนวน engagement สูงสุด สูงสุด เงินรางวัล 5,000 บาท

     รางวัลพิเศษ สำหรับผู้มีจำนวนการกด Share ลงใน Page เงินรางวัล 5,000 บาท

     ประกาศผลและมอบของรางวัล วันที่ 10 ตุลาคม 2564

รายละเอียดของโครงการตามไฟล์แนบท้ายนี้

ดำเนินงานโดย : คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และคณะทำงานช่วยดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ

Facebook สภาเภสัชกรรม : https://bit.ly/3wzzeSf