แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม เรื่อง การผลิตยาฟาวิพิราเวียร์