สภาเภสัชกรรมสำรวจความต้องการรับวัคซีนสำหรับเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีรหัสสอบสภาเภสัชกรรม
 

 สภาเภสัชกรรมขอสำรวจความต้องการรับวัคซีนของเภสัชศาสตรบัณฑิต

      สืบเนื่องจากในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 จะเริ่มมีวัคซีนนำเข้าประเทศไทย สภาเภสัชกรรมขอสำรวจความต้องการรับวัคซีนของเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีรหัสการเข้าสอบของศูนย์สอบความรู้ฯ เข็มที่ 1-3 เพื่อสรุปจำนวนขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่อไป

     วันที่ทำการสำรวจ : วันที่ 15 - 27 กันยายน 2564
     สอบถามเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 02-591-9992 , 080-285-8082

Link : https://forms.gle/S2mBeZTeEXZqCxVY9