สภาเภสัชกรรมยินดีกับเภสัชกรที่สอบผ่านทุกท่าน และขอเชิญเภสัชกรใหม่ร่วมงานปฐมนิเทศเภสัชกรใหม่ ปี 2567

สภาเภสัชกรรม ยินดีกับเภสัชกรที่สอบผ่านทุกท่าน
และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเต็มภาคภูมิ

       สภาเภสัชกรรมขอเชิญเภสัชกรใหม่ลงทะเบียนร่วมงานปฐมนิเทศเภสัชกรใหม่ ปี 2567
สภาเภสัชกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

Link ลงทะเบียน (กรอกข้อมูลรหัสประจำตัวสอบและชื่อ นามสกุลของท่าน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567) 
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvy6loWEa0tpgF1XMUA6xNG16XSocth8rtWU4OEvAU8lVtwA/viewform

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ 

- พบแหล่งงานเภสัชกรหลากหลายสาขา
- เรียนรู้ร้านยาคุณภาพเชื่อมต่อภาครัฐ
- รับของที่ระลึกจากสภาเภสัชกรรม (หนังสือจรรยาบรรณ)
- Open house & check in สภาเภสัชกรรม
- ร่วมถ่ายภาพรับใบประกอบวิชาชีพ
- รับหนังสือคู่มือเภสัชกรใหม่
- เรียนรู้สิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ และบริการต่าง ๆ
- เลือกซื้อเสื้อกาวน์ อาร์ม ปกใบประกอบตราสภาฯ และสินค้าอื่น ๆ
- เยี่ยมชมองค์พระไภสัชคุรุฯ แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
- พบปะเพื่อนเภสัชกรใหม่จากสถาบันต่าง ๆ
- ร่วมพูดคุยกับกรรมการสภาเภสัชกรรม

GPS สถานที่จัดงาน ณ อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข : https://www.google.com/maps?ll=13.847316,100.530202&z=16&t=m&hl=en&gl=TH&mapclient=embed&cid=12946339027475420293

 

 
 
Info_congratulations  (131.80 k)
Info_กิจกรรม  (666.42 k)
Info_Agenda  (270.83 k)
Info_map  (185.94 k)