ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ