ลำดับ ส่วนงาน ชื่อเรื่อง รหัสกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม วันที่ปิดรับลงทะเบียน จำนวนผู้ลงทะเบียน  
1.  วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2016  0001-2-000-009-06-2559 22/06/2559 - 24/06/2559 17/06/2559 47 ลงทะเบียน