การนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564) (1 พ.ย. 61)
 

bullet 

 

การนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

 

 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

          ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ได้กำหนดการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภส้ชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564) นั้น 

  

     บัดนี้คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ออกประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564) ไว้ตาม Link ด้านล่างนี้

 

Link ผลการนับคะแนนเลือกตั้งฯ : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=1243&catid=1

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio