อาร์ม ตราสภาเภสัชกรรม

       

อาร์ม ตราสภาเภสัชกรรม สำหรับเย็บติดกระเป๋าเสื้อกาวน์สำหรับเภสัชกร จำหน่ายชิ้นละ 50 บาท

 วิธีการชำระเงิน :

          1.ซื้อและชำระเงินด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

          2.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ราคาอาร์ม ตราสภาเภสัชกรรม + ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่ง)

           - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

           - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

           ทั้งนี้ขอให้ท่านโทรศัพท์แจ้งจำนวน อาร์ม ตราสภาเภสัชกรรม ที่ให้เจ้าหน้าที่ฯ ทราบเพื่อแจ้งราคาค่าจัดส่งที่ท่านต้องโอนไปพร้อมกับค่าอาร์ม 

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080 285 8082

 

 

วิธีการจัดส่ง :

       Email ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน ไปที่ Email : pharthai@pharmacycouncil.org พร้อมแนบไฟล์สำเนาใบโอนเงิน  โดยเขียนระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ และระบุว่าต้องการอาร์มกี่ชิ้น

         จากนั้นเจ้าหน้าที่สภาเภสัชกรรมจะจัดส่งอาร์ม ตราสภาเภสัชกรรมให้ท่านทางไปรษณีย์

 

** ตราสภาเภสัชกรรมเป็นเอกสิทธิ์ของสภาเภสัชกรรม **

ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยตราของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2538