1805 1738 1348 1611 1181 1795 1536 1943 1706 1008 1880 1903 1872 1647 1011 1741 1854 1447 1023 1323 1997 1478 1154 1404 1243 1814 1734 1699 1695 1988 1333 1805 1231 1567 1296 1118 1367 1653 1307 1627 1669 1135 1325 1274 1855 1183 1892 1623 1860 1162 1547 1812 1043 1772 1734 1051 1349 1038 1623 1526 1044 1105 1552 1266 1151 1463 1409 1496 1341 1428 1195 1055 1326 1592 1543 1860 1679 1914 1759 1161 1865 1396 1709 1321 1426 2000 1030 1647 1905 1982 1622 1597 1245 1841 1572 1660 1789 1840 1157 pharmacycouncil.org
มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ใหม่* Logo 30 ปี สภาเภสัชกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
งานการศึกษา
แบบฟอร์มอื่น
   

อาร์ม ตราสภาเภสัชกรรม

       อาร์ม ตราสภาเภสัชกรรม สำหรับเย็บติดกระเป๋าเสื้อกาวน์สำหรับเภสัชกร จำหน่ายชิ้นละ 50 บาท

 วิธีการชำระเงิน :

          1.ซื้อและชำระเงินด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

          2.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ราคาอาร์ม ตราสภาเภสัชกรรม + ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่ง)

           - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

           - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

  ค่าอาร์ม และค่าจัดส่งอาร์มทางไปรษณีย์ EMS :

 จำนวน (ชิ้น)      ค่าอาร์ม (บาท)     ค่าส่ง (บาท)       รวมเงินโอน (บาท)

    1                          50                        50                      100

    2                          100                      50                      150

   3                          150                      50                       200

   4                          200                      50                       250

   5                          250                      50                       300

 ค่าไปรษณีย์จัดส่งอาร์ม สั่งจำนวนกี่ชิ้น ค่าจัดส่งเท่าเดิม คือ 50 บาท หากสั่งพร้อมเสื้อกาวน์ ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งอาร์ม

 วิธีการจัดส่ง :

       Email ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน ไปที่ Email : sale@pharmacycouncil.org พร้อมแนบไฟล์สำเนาใบโอนเงิน  โดยเขียนระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ และระบุว่าต้องการอาร์มกี่ชิ้น

         จากนั้นเจ้าหน้าที่สภาเภสัชกรรมจะจัดส่งอาร์ม ตราสภาเภสัชกรรมให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2591 9992-5

 

** ตราสภาเภสัชกรรมเป็นเอกสิทธิ์ของสภาเภสัชกรรม **

ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยตราของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2538