ศูนย์สอบความรู้ฯ ออกคำชี้แจงการสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 (MCQ) (25 กันยายน 2556)
 

ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ และคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ออกคำชี้แจง

 

      ศูนย์สอบความรู้ฯ ออกคำชี้แจงการสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556 (MCQ) เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2556 และคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ เห็นควรดำเนินการชี้แจงให้ผู้เข้าสอบที่สงสัยในตัวข้อสอบและคะแนนที่ได้ จึงจัดให้มีการชี้แจงในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์สอบความรู้ฯ เวลา 13.30 น. โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่เข้าสอบ MCQ ในครั้งที่ 4/2556 เข้ารับฟังเท่านั้น โดยผู้ที่จะเข้าฟังจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และรหัสประจำตัวสอบให้ศูนย์สอบฯ ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น.

 
 
 
 
 
News_PR_25Sep13 (124.75 k)
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio