ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ จัดให้มีการชี้แจงเรื่องข้อสอบฯ (3 ตุลาคม 2556)
 

ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ และคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ จัดให้มีการชี้แจงตามที่ตัวแทนนักศึกษาขอให้พิจารณาในข้อสอบที่คิดว่ากำกวม ซับซ้อน และยากเกินไป

 

    ประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ (ภก.ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล) นำคณะอนุกรรมการฯ ภก.ผศ.ดร.สุระรอง  ชินวงศ์ , ภก.ผศ.ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ , ภญ.รศ.ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์ , ภญ.รศ.ดร.สุนทรี  ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค และผู้อำนวยการศูนย์สอบความรู้ฯ (ภญ.ผศ.อาภรณี  ไชยาคำ) ร่วมชี้แจงข้อสอบฯ ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังทั้ง 36 คนทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยชี้แจงในทุกประเด็น ทุกข้อของข้อสอบที่นักศึกษาสงสัยอย่างกระจ่างชัด และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม และให้คำตอบในทุก ๆ ประเด็น

 
 
 
 
 
News_PR_3Oct13 (137.04 k)
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio