การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556) (11 ตุลาคม 2556)
 

        วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4703 ชั้น 7 อาคาร 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556)   

 

          การประชุมสมัชชาฯ ครั้งนี้ มีเจ้าภาพหลักทั้งหมด 4 องค์กร คือ สภาเภสัชกรรม ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม นอกจากนี้ยังมีภาคีสนับสนุนอื่น เช่น สมาคมของวิชาชีพ และองค์กรอื่น

 

 

          ประชุมหารือการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ.2556) เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ “100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์: บทบาทเภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 2” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2556  เวลา 08.00 – 19.30 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร 80  ปีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

 
 
 
 
 
News_PR_11Oct13 (174.72 k)
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio