สภาเภสัชกรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือฯ ต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ฯ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 

bullet 

 

 

 

2 ธันวาคม 2557 : สภาเภสัชกรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเข้ายื่นหนังสือสนับสนุนการเสนอร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ฯ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ วุฒิสภา กรุงเทพฯ

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio