22 มิ.ย.59 พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
 

bullet 

 

พิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

 

 

 

                         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559  ในงานประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2016 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ  

 

 

                  มีพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดให้แก่เภสัชกรผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมฯ โดย นายกสภาเภสัชกรรม (ดร.ภก.นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี) จำนวน 4 ราย  

 

                  ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่ได้เกิดจากความตั้งใจ มุ่่งมั่น ต่อยอดทางการศึกษาด้านบริบาลเภสัชกรรมของทุกท่านในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio