ประกาศที่ 30-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.มารีน่า จะปะกิยา