ประกาศที่ 47-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ_การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1_จำนวน 282 คน