คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 324 (6/2565) วันที่ 10 มิถุนายน 2565