แม็กเน็ท “เรื่องยาวางใจเภสัชกร”

แม็กเน็ท

Collection เพื่อชาวเภสัชกร

สินค้าธีม I’m A Pharmacist พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้

แม็กเน็ท “เรื่องยาวางใจเภสัชกร” สามารถใช้ติดหน้าตู้เย็น ตู้เหล็ก ติดป้ายประกาศชั่วคราวหรือกระดาษโน้ตต่าง ๆ ขนาด 4.7*7.5ซม. แถบสีด้านข้างเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพด้านสุขภาพสาขาต่าง ๆ ราคาชิ้นละ 28 บาท

ท่านสามารถซื้อด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม หรือ ทางออนไลน์ที่ Email : sale@pharmacycouncil.org 

วิธีการสั่งซื้อ

             1. ซื้อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

             2. สั่งซื้อทางออนไลน์ โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (จำนวนที่ต้องสั่งซื้อ + ค่าส่ง 50 บาท)

                - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

                - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

 


             3. จากนั้น Email ข้อมูลการสั่งซื้อของท่านไปที่ Email : sale@pharmacycouncil.org 
พร้อมแนบไฟล์สำเนาใบโอนเงิน โดยเขียนระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ สินค้า พร้อมจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการเงิน สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 4

 
 
แม็กเน็ท  (154.28 k)