1256 1251 1221 1729 1076 1216 1908 1684 1977 1815 1174 1114 1006 1594 1241 1890 1579 1334 1152 1892 1680 1763 1463 1224 1817 1954 1289 1509 1787 1179 1339 1798 1403 1115 1091 1207 1364 1015 1904 1804 1227 1993 1505 1081 1569 1697 1802 1472 1249 1472 1286 1287 1874 1791 1677 1107 1178 1801 1784 1577 1837 1611 1005 1091 1452 1586 1170 1671 1771 1214 1442 1367 1357 1649 1486 1788 1512 1114 1312 1674 1245 1979 1585 1664 1004 1191 1968 1197 1705 1678 1843 1737 1588 1710 1532 1347 1724 1382 1598 pharmacycouncil.org
   
แม็กเน็ท “เรื่องยาวางใจเภสัชกร”

แม็กเน็ท

Collection เพื่อชาวเภสัชกร

สินค้าธีม I’m A Pharmacist พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้

แม็กเน็ท “เรื่องยาวางใจเภสัชกร” สามารถใช้ติดหน้าตู้เย็น ตู้เหล็ก ติดป้ายประกาศชั่วคราวหรือกระดาษโน้ตต่าง ๆ ขนาด 4.7*7.5ซม. แถบสีด้านข้างเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพด้านสุขภาพสาขาต่าง ๆ ราคาชิ้นละ 40 บาท

ท่านสามารถซื้อด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม หรือ ทางออนไลน์ที่ Email : sale@pharmacycouncil.org 

วิธีการสั่งซื้อ

             1. ซื้อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

             2. สั่งซื้อทางออนไลน์ โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (จำนวนที่ต้องสั่งซื้อ + ค่าส่ง 50 บาท)

                - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

                - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

 


             3. จากนั้น Email ข้อมูลการสั่งซื้อของท่านไปที่ Email : sale@pharmacycouncil.org 
พร้อมแนบไฟล์สำเนาใบโอนเงิน โดยเขียนระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ สินค้า พร้อมจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการเงิน สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 4

 
 
แม็กเน็ท  (154.28 k)