ประกาศวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ที่ 1 / 2564 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งป

 

วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทยกำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริหารเภสัชกิจเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

    1.1. การขอรับใบสมัคร

ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของสภาเภสัชกรรม                                                 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

https://bit.ly/pharmacycouncil-cpat                      

    1.2. ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการสอบผ่านโปรแกรม Zoom                วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 17:00-19:00 น

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบและต้องการทราบรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าร่วมฟังการชี้แจงผ่านระบบ zoom meeting

ตาม link ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00 น.

https://chula.zoom.us/j/99304915039?pwd=REowR0JpRnpKc1p0OU4zbXE1NlZUdz09

Meeting ID: 993 0491 5039

Password: 057409

และติดตามดูย้อนหลังได้ที่  https://bit.ly/pharmacycouncil-cpat

    1.3. การยื่นใบสมัคร                                                                               สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ยื่นผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ cpat@pharmacycouncil.org          

    1.4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ                                                              วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

    1.5.สอบข้อเขียน                                                                                   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

    1.6. กำหนดส่งกรณีศึกษา                                                                       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ cpat@pharmacycouncil.org         

    1.7. สอบกรณีศึกษาผ่านโปรแกรม Zoom                                                 วันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2564

    1.8. ประกาศผลการสอบ                                                                         วันที่ 6 ธันวาคม 2564