สภาเภสัชกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

bullet 

 

 

 

 

 

สภาเภสัชกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

                                       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา สภาเภสัชกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 

                            โดยมีคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม อนุกรรมกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมพิธี