ภาพการสัมนายุทธศาสตร์ สภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558) (ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2556)
 

bullet 

                 จากการสัมมนาเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2556 สภาเภสัชกรรมได้ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ สภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558) ซึ่งได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำ ร่าง นโยบายฯ ที่ได้ไปสังเคราะห์และประมวลผลเพื่อออกมาเป็นนโยบายการดำเนินงานของสภาเภสัชกรรมต่อไป

 

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio