ชมรมเภสัชกร สสจ.และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รวมตัวบริเวณ อย. ยื่นคำคัดค้าน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ....
 

bullet 

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 : เวลา 09.00 น.

 

          ประธานชมรมเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย (ภก.บรรเจิด เดชาศิลปะชัยกุล) นำเครือข่ายเภสัชกรทั่วประเทศกว่า 300 คน  และ นายกสภาเภสัชกรรม (ภก.รศ.(พิเศษ)กิตติ  พิทักษ์นิตินันท์) เข้ายื่นแถลงการณ์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. .... ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ.บุญชัย  สมบูรณ์สุข) พร้อมมอบรายชื่อผู้คัดค้าน กว่า 7,600 รายชื่อ และมีการร่วมหารือกันถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆแถลงการณ์ ระบุเนื้อหาส่วนหนึ่งว่า ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่มีข้อบกพร่อง 7 ประเด็นดังนี้คือ

1.มีการแบ่งประเภทยาไม่เป็นไปตามหลักสากล ไม่มีการ แยกบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้สั่งยา ผู้จ่ายยา ทำให้ไม่เกิดการตรวจสอบ

 

2.การยกเว้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพหลายสาขา ไม่ต้องขออนุญาตผลิต ขาย และนำเข้า

 

3.การอนุญาตให้ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านยา เป็นผู้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ จัดการควบคุมการผลิต ขาย นำเข้ายา

 

4.การอนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนตำรับยา โดยไม่มีการทบทวนทะเบียนตำรับยา และมีข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพผสมยาได้ โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา

 

5.การอนุญาตให้โฆษณายาทุกประเภทและโฆษณารักษาโรคที่ร้ายแรงได้ และไม่มีการควบคุมการส่งเสริมการขาย

 

6.ไม่มีข้อห้ามการผลิตและการขายยาชุด และ 7.ไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด รวมทั้งบทลงโทษที่ไม่เป็นธรรม และไม่มีโทษทางปกครอง

 
 
 
 
 
 
ข่าวเติมเติม :
 
 
 
 
 
 
 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio