19 ต.ค.58 คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาเภสัชกรรม
 

bullet 

 

 

                   เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม

 

 

 

           กรรมการมอบแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาเภสัชกรรม

รองศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรกิตติ  พิทักษ์นิตินันท์ 

 

 

 

           เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 

         

 

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 แนบท้ายนี้

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio