26 ก.ค. 59 งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559
 

bullet 

งานแถลงข่าวงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559

 

 

                    สภาเภสัชกรรม คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ร่วมจัดงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559 ขึ้น ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:00 - 12:00 น. 
ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

                   

 

                  การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 1 ทศวรรษ ในปี 2559 นี้เป็นครั้งที่ 17  และมีความพิเศษโดย สภาเภสัชกรรมและเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

 

 

                ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สภาเภสัชกรรม ได้พิจารณาแล้วพบว่าปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา และผลข้างเคียงของยาที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงวัย เกิดจากการที่ผู้สูงวัยจำนวนมากมักไม่ชอบมาโรงพยาบาล เพื่อขอรับคำปรึกษาในการใช้ยาจากเภสัชกร เนื่องจากข้อจำกัดในด้านต่างๆ อาทิเช่น ข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ข้อจำกัดทางด้านร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกทำให้การเดินทางมาโรงพยาบาลเป็นไปอย่างยากลำบาก นอกจากนี้แล้วผลจากการที่ผู้สูงวัยมักมีโรคเรื้อรังหลายชนิดทำให้ได้รับยามาหลายรายการ ผู้ป่วยบางรายอาจจะเก็บสะสมยาไว้โดยไม่ได้รับประทานหรือรับประทานไม่หมดและเก็บรวม ๆ กันไว้ โดยไม่มีการบันทึกว่าเป็นยาชนิดใดและใช้สำหรับรักษาโรคชนิดใดในสมุดบันทึกยา คราวใดที่มีอาการเจ็บป่วยก็จะเลือกรับประทานยาจากที่สะสมไว้ชนิดที่เคยรับประทานได้ผล โดยยานั้นอาจจะหมดอายุแล้วหรือเสื่อมคุณภาพ โดยไม่ได้ทราบถึงข้อห้ามใช้ยาและข้อบ่งใช้ของยาในขณะนั้น จึงทำให้เกิดผลข้างเคียงจากใช้ยาได้ เภสัชกรที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องยาโดยตรง จึงมีหน้าที่ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การให้คำปรึกษา เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเภสัชกรที่อยู่ประจำร้านยาคุณภาพในชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่มีโอกาสที่จะให้คำปรึกษาการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี

 

 

       ดังนั้นการดำเนินการโครงการนี้ จึงได้มีการวางแผนการดำเนินการมุ่งเน้นใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ

  1. ประชาชนในกลุ่มผู้สูงวัย เพื่อสร้างความรับรู้ของชุมชน โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มผู้สูงวัย ได้รับทราบการดำเนินการและความสำคัญของการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม และเพื่อให้เกิดภาพและบทบาทที่ชัดเจนของเภสัชกรต่อประชาชน
  2. เภสัชกร เพื่อสร้างความตระหนักในการให้ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านยาของเภสัชกรต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย 

 

โดยมีคำขวัญสำหรับงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2559 คือ ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio