ประกาศที่ 3-2562 เรื่อง รับรองปริญญา_นส.ณัฐภรณ์ ชื่นอารมณ์