ประกาศที่ 38-2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.อัสมาร์ หะรอแมง